Ασφάλειες Ιδιωτών

Αναγνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ζωή σας, η υγεία σας και η περιουσία σας, συμβουλευτείτε μας για να μην ανησυχείτε για το μέλλον!

Ασφάλεια ζωής

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

Νοσοκομειακή Ασφάλιση

Μπορείτε να επιλέξετε το ιδανικό πρόγραμμα για την προστασία και την φροντίδα της υγείας σας καθώς επίσης και της οικογένειάς σας εξασφαλίζοντας την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Συνταξιοδοτική ασφάλιση

Αποταμιεύστε τώρα για να είστε σίγουροι για το αύριο! Τα χρήματά σας ανατοκίζονται, ανακεφαλαιώνονται και αποδίδουν. Μπορείτε να τα εισπράξετε κατά την λήξη του συμβολαίου είτε εφάπαξ είτε σε μηνιαία σύνταξη.

Προσωπικά ατυχήματα

Στα ετήσια προγράμματα, περιλαμβάνονται καλύψεις όπως νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από ατύχημα, επιδόματα, μόνιμη/μερική ανικανότητα κ.τ.λ.

Προληπτικές εξετάσεις

Με τις προληπτικές εξετάσεις ελέγχετε την κατάσταση της υγείας σας ώστε να φροντίσετε για την άμεση αντιμετώπισή της σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.
Θα είμαστε πάντα δίπλα σας !

Ασφάλεια κατοικίας

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

Ασφάλεια ακινήτου

Προστατέψτε το ακίνητό σας από φυσικούς και όχι μόνο κινδύνους.

Αστική ευθύνη

Καλύπτεται ο κίνδυνος ατυχήματος προς τρίτους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ασφάλεια περιουσίας

Η βασικότερη μορφή είναι η ασφάλιση πυρός που καλύπτει ζημιές από έκρηξη, φυσικά φαινόμενα, διαρροή, έξοδα κατάσβεσης κτλ.

Ασφάλεια οχημάτων

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

Αυτοκίνητα

Προγράμματα – Εκπτώσεις – Καλύψεις από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες

Μοτοσυκλέτες

Προγράμματα – Εκπτώσεις – Καλύψεις από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες
Με την ψήφιση του ν.489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ’ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», πρέπει τα οχήματα να είναι ασφαλισμένα ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένα.

Άλλες ασφάλειες

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

Ταξιδιωτική ασφάλεια

Καλύπτεστε από κάθε αναπάντεχο γεγονός που μπορεί να συμβεί σε κάποιο ταξίδι σας στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Ασφάλεια σκαφών

Υποχρεωτική ασφάλιση για αποζημίωση προς τρίτους λόγω τραυματισμού ή θανάτου, υλικές ζημιές και ρύπανσης.

Αστική ευθύνη διαχειριστή

Καλύπτεται η ευθύνη του διαχειριστή από πράξεις και παραλείψεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
Copyright © 2022 Openmind | Κατασκευη Ιστοσελιδων Web Builders