Ασφάλειες επιχειρήσεων

Ο φυσικός κίνδυνος, ο κίνδυνος της αγοράς και ο οικονομικός κίνδυνος είναι οι τρεις κατηγορίες κινδύνων που καραδοκούν. Προστατέψτε την επιχείρησή σας! Άλλωστε επενδύσατε σε αυτήν το μέλλον σας

Ομαδικές ασφάλειες

Η πλέον σύγχρονη ασφάλεια ζωής

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην απολαβή ενός ποσού ασφαλίσματος κατά το τέλος του προγράμματος είτε εφάπαξ είτε με τη μορφή μιας περιοδικά καταβαλλόμενης σύνταξης.

Νοσοκομειακή Ασφάλιση

H νοσοκομειακή ασφάλιση ζωής αφορά μια ενιαία ασφαλιστική σύμβαση που η πολιτική της καλύπτει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων.

Προληπτικές εξετάσεις

Με τις προληπτικές εξετάσεις ελέγχετε την κατάσταση της υγείας σας ώστε να φροντίσετε για την άμεση αντιμετώπισή της σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.

Οφέλη εργαζομένων

Διασφάλιση
Σύνταξης

Μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων παραδέχονται πως δεν μπορούν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους. Με τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων διασφαλίζεται το μέλλον τους.

Προνόμια περίθαλψης

Στα ομαδικά συμβόλαια δεν απαιτούνται αποδεικτικά ασφαλισιμότητας από τη στιγμή που καλύπτονται από ένα ενιαίο συμβόλαιο και η τιμολόγηση γίνεται βάσει της εμπειρίας με χαμηλό κόστος.

Οφέλη επιχειρηματιών

Εκπιπτόμενη δαπάνη

Η φορολογική απαλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την επιχείρηση αφού η δαπάνη αυτή θεωρείται εξ ’ολοκλήρου έξοδο της επιχείρησης στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι

Αυξάνεται η παραγωγικότητα του προσωπικού και αναγνωρίζεται ως ανταγωνιστικό κίνητρο της επιχείρησης με μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων να μην επιθυμούν την αναζήτηση άλλης εργασίας.

Θα είμαστε πάντα δίπλα σας !

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα για κάθε είδους ευθύνης

Επαγγελματίες

Πρόκειται να αποκαταστήσει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για σωματικές βλάβες – θάνατο ή υλικές ζημιές σε τρίτους, από υπαιτιότητά του εφόσον συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ιατροί

Δικηγόροι

Μηχανικοί

Λογιστές

Καταστήματα

Προσφέρει πλήρη προστασία για ζημιές και βλάβες σε τρίτους, όταν συμβαίνουν στους χώρους της επιχείρησής σας και οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας. Υπάρχει πληθώρα ασφαλιστικών προγραμμάτων που συνδυαστικά καλύπτουν κάθε είδους επιχείρηση.

Ασφάλιση επαγγελματικών οχημάτων

Ιδιωτικής και Δημόσιας χρήσης

Φορτηγα

Δίκυκλα

Αυτοκίνητα

Λεωφορεία

Αγροτικά

Ταξί

Τρακτερ

Επαγγελματικά

Τα επαγγελματικά οχήματα αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας και με τα ευέλικτα προγράμματα μας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυόμαστε να βρούμε το ιδανικό για εσάς

Ασφάλεια μεταφοράς εμπορευμάτων

Καλύπτουμε συνδιαστικές μεταφορές

Θαλάσσιες μεταφορές

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος των εμπορευμάτων, την αξία τους, τη συσκευασία, τα μέσα και τον τόπο φόρτωσης/εκφόρτωσης, καθώς και τη διαδρομή, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά την θαλάσσια μετακίνησή τους.

Αεροπορικές μεταφορές

Αφορά αεροπορικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (εναέρια συνήθως διακινούνται τα πιο ευπαθή προϊόντα) ή ακόμα και κάθε άλλου είδους ασφάλισης της αεροπλοΐας.

Χερσαίες
μεταφορές

Είναι η πιο διαδεδομένη κατηγορία μεταφορών λόγω της αυτοτέλειάς της αφού μεταφέρουν το φορτίο συνήθως από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Οι ασφαλιστικές λύσεις σε αυτή την κατηγορία είναι αρκετές παρά το σύνηθες υψηλότερο ασφάλιστρο.

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Η προστασία από τους σιδηροδρομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα μεταφερόμενα προϊόντα παρέχεται με ευνοϊκά ασφάλιστρα είτε στους μεταφορείς είτε στους διαμεταφορείς.
Υπάρχουν προγράμματα για ασφαλιστική κάλυψη του ιδιοκτήτη του φορτίου αλλά και του μεταφορέα, αποζημιώνοντας τον ιδιοκτήτη για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά

Άλλες ασφάλειες

Ασφάλιση Ναυτιλίας

Ασφάλιση πλοίων ως περιουσιακό στοιχείο, για κάλυψη ευθυνών προς τρίτους και φθορές, για μόλυνση, βύθιση, πειρατεία, αποζημιώσεις κτλ.

Ασφάλεια τεχνικών έργων

Ασφάλιση λανθασμένης μελέτης, κακοτεχνίας, αμέλειας, φυσικά φαινόμενα, φωτιά, έκρηξη, υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες κτλ.
ασφαλεια περιουσιας

Ασφάλεια περιούσιας

Ασφάλιση για φωτιά, φυσικά φαινόμενα, ζημιές από έκρηξη, κλοπή, κακόβουλες πράξεις, ζημίες από οχήματα κτλ.
Copyright © 2022 Openmind | Κατασκευη Ιστοσελιδων Web Builders